1
2
3
4

Indicant aquests números, ens assegurem que qui fa la petició no és una màquina